Holbo Spejderne - Bestyrelsen - Holbo Spejderne

Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder med de store linjer i Holbo Gruppe. Den består af repræsentanter for ledere og forældre samt en kasserer og en grupperådsformand.

Som eksempler på arbejdsopgaver kan nævnes Holbo Gruppes ”Røde Tråd”*, regnskab, ansøgning om midler samt forskellige opgaver, der støtter op om lederne. Bestyrelsen holder møde 6 gange om året og forældrerepræsentanterne deltager herudover i arrangementer efter behov og eget valg. De er velkommen til at komme til bestyrelsens møder.