Kassereren takker af og en ny skal findes

Efter mange års tro tjeneste som frivillig i Holbo gruppe træder vores kasserer, Niels Brandt, tilbage ved udgangen af dette bestyrelsesår til februar 2019. Vi har derfor brug for jeres hjælp til at finde vores kommende kasserer i jeres familie, blandt venner eller i jeres netværk.

Kassererens opgaver spænder hen over følgende:

  • Mail korrespondance med forældrene ang. betaling af kontingent

  • Mail korrespondance med lederne omhandlende spørgsmål vedr. gruppens økonomi

  • Rapportering til bestyrelsen på bestyrelsesmøder på baggrund af korpsets bogholderi

  • Bindeled mellem korpsets bogholderi og gruppen for kommunikation og afgørelser omkring gruppens økonomi

  • Indsendelse af årlige ansøgninger årligt til kommunen (Lokaletilskud, Medlemstilskud og Materialetilskud)

  • Udarbejdelse af gruppens årlige budget

  • Forberedelse og afholdelse af regnskab/budget præsentation og godkendelse på det årlige grupperådsmøde

  • Fremsendelse til årlige revisorgodkendelse, samt møde herom med revisor

  • Indsendelse af godkendt årligt regnskab/budget, samt konteringsdokumentation, til kommunen for udbetaling af tilskud

Der er ikke krav om særlig uddannelse for at være kasserer i DDS, men det afgørende er, at man har regnskabsmæssige erfaring og færdigheder. Kassereren behøver ikke nogen tilknytning til gruppen, men kan være en forældre eller en anden i lokalsamfundet. Dog kan kassereren ikke være i nær familie med ledere i Holbo gruppe.

På bestyrelsens vegne håber jeg i vil hjælpe med at finde vores kommende kasserer, alle spørgsmål og interesserede rettes til undertegnende.

Stor tak til Niels for den store indsats igennem de mange år i Holbo gruppe!

Mvh.

Tonny Pedersen

Formand for bestyrelsen

Email: top@haldbjerg.dk

Mobil: 51868880