Hermed indkaldes til grupperådsmøde (generalforsamling) i Holbo Spejderne, søndag den 23. februar 2020, Kl. 10.00 – 12.30.

Grupperådsmødet afholdes:

Sted: Ved Skoven 8, 3200 Helsinge
Indkomne forslag bedes fremsendes på e-mail til top@haldbjerg.dk senest d. 16. feb. 2020.

Program er i henhold til DDS vedtægter. Programmet er som følger:

Program:

10.00 – 12.00 Velkomst og Grupperådsmøde
12.00 – 12.30 Information om Sommerlejre 2020

Dagsorden for grupperådsmøde:

 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Beretning fra bestyrelsen, ledergruppen og forældregruppen
 4. Information om vandaktiviteter og budgetter for ture/lejre
 5. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan
 8. Vedtagelse af budget for 2020 herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg til bestyrelse:
 • Bestyrelsesformand Tonny Pedersen
 • Kasserer Jan-Erik Løvgren

Lederrepræsentanter:

 • Gruppeleder Peter Skourup
 • Gruppeassistent Tonny Jensen og Kim Jensen
 • Mikrogren Claus Soares Petersen
 • Minigren Claus Soares Petersen
 • Juniorgren Kim Jensen
 • Trop Tina Kaul
 • Klan Peter Skourup

Forældrerepræsentanter:

 • Mikael Nielsen
 • Dirk Bredgaard Bucka-Lassen
 • Peter Carlsen
 • Mette Vejen Eriksen
 • Helle Lunde Rasmussen
 • Bo Moltved
 • Marina Gottschalk Kronome

To ungdomsrepræsentanter

 1. Valg af økonomiansvarlige
 2. Valg af søkyndig (ledelsen og bestyrelsen leder efter ny søkyndig)
 3. Valg af 2 medlemmer til korpsrådet
 4. Valg af 5 medlemmer af divisionsrådet
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Eventuelt

Det fulde program kan læses her.

Tilmelding via hjemmesiden, via dette link.